Odstoupení od smlouvy

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů:

• ode dne převzetí zboží,

• ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí

• ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Vrácení zboží lze provést:

• odesláním/předáním zboží spolu s vyplněným vzorovým formulářem na adrese provozovny: ALFATONERY.cz s.r.o., Ahepjukova 2789/4, 702 00 Ostrava; při odeslání zboží dopravcem doporučujeme oznámit nám tuto skutečnost předem

• vyplněním vratky elektronicky na stránkách e-shopu (Účet - Historie a detaily mých objednávek – Detaily u konkrétní objednávky - označit zboží zaškrtávacím políčkem, níže přidat popis "vrácení zboží v zákonné lhůtě" a kliknout na tlačítko Žádost o vrácení) a odesláním zboží na adresu provozovny, zásilku je potřeba označit číslem vratky (#RE00...), aby mohla být jednoznačně identifikována

Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Neoznačené zásilky, které nejdou jednoznačně identifikovat, nemůžou být přijaty ke zpracování.

Reklamace

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

• výměnu za nové zboží,

• opravu zboží,

• přiměřenou slevu z kupní ceny,

• odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

• pokud má zboží podstatnou vadu,

• pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,

• při větším počtu vad zboží

Reklamaci zboží lze provést:

• odesláním/předáním zboží spolu s vyplněným vzorovým formulářem na adrese provozovny: ALFATONERY.cz s.r.o., Ahepjukova 2789/4, 702 00 Ostrava; při odeslání zboží dopravcem doporučujeme oznámit nám tuto skutečnost předem

• vyplněním vratky elektronicky na stránkách e-shopu (Účet - Historie a detaily mých objednávek – Detaily u konkrétní objednávky - označit zboží zaškrtávacím políčkem, níže přidat popis reklamace a kliknout na tlačítko Žádost o vrácení) a odesláním zboží na adresu provozovny, zásilku je potřeba označit číslem vratky (#RE00...), aby mohla být jednoznačně identifikována

Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Neoznačené zásilky, které nejdou jednoznačně identifikovat, nemůžou být přijaty ke zpracování.

Pokud je předmětem reklamace vada tisku, je nutné k zásilce přiložit také výtisk v počtu alespoň 1 strany.

Reklamace (poškození zboží) způsobené přepravní službou hlaste nejpozději do 2 dnů. Později nebude reklamace uznána (podmínky přepravních společností).

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.